Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 08.07.2020.

Intervju s pravobraniteljicom za istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

Foto sa sastanka s predstavnicom Hrvatske zaklade za znanostPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost "Regulacija prostitucije u Hrvatskoj", voditeljice dr.sc. Ivane Radačić. Pravobraniteljica se u intervjuu osvrnula na aktivnosti institucije u području praćenja problematike vezane za područje prostitucije, analizu podataka, upućivanje mišljenja i preporuka prilikom donošenja i izmjena relevantnih zakona i propisa, sudjelovanje u javnim savjetovanjima i na okruglim stolovima te izvještavanje Hrvatskog sabora i davanje preporuka.

Vrlo detaljno je razložila stajališta vezana za prostituciju kao jedan od oblika eksploatacije, odnosno diskriminacije žena. Referirala se i na postojeća zakonska rješenja u Hrvatskoj te svoje zalaganje za švedski model kriminalizacije kupaca usluga te dekriminalizacije osoba koje pružaju usluge u području prostitucije. Razgovor s pravobraniteljicom je vodila istraživačica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, dr.sc. Mirjana Adamović.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.