Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 19.02.2020.

Sudjelovanje na 35. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Pročelje zgrade Hrvatskog saboraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 35. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na kojem je raspravljano o Prijedlogu Zakona o strancima (dalje: Prijedlog). Pravobraniteljica se uključila u raspravu osvrnuvši se na nekoliko ključnih pitanja vezano za Prijedlog Zakona iz aspekta ravnopravnosti spolova. Kao prvo, čl. 64 navedenog Prijedloga ne smatra životne partnere i neformalne životne partnere članovima obitelji. S tim u vezi, dok se privremeni boravak odobrava državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u RH u svrhu, između ostaloga, spajanja obitelji kao i u svrhu životnog partnerstva, stalni boravak se, za razliku od privremenog, ne može odobriti životnom ili neformalnom životnom partneru hrvatskog državljanina jer se ne smatraju članovima obitelji.  

S tim u vezi pravobraniteljica se pozvala na Zakon o ravnopravnosti spolova (organski zakon) koji zabranjuje diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa i spolne orijentacije, kao i na Zakon o životnom partnerstvu (organski zakon) prema kojem životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi i prema kojem je zabranjeno nepovoljnije postupanje prema životnim partnerstvima glede obveza, prava ili povlastica koje su pružene bračnim zajednicama. Pravobraniteljica je također podsjetila na recentne stavove Ustavnog suda RH navedene u odluci iz 2020., a povodom Zakona o udomiteljstvu. Pravobraniteljica je navela kako dosad nije bila uključena u javnu raspravu o Prijedlogu Zakona o strancima te da je rasprava na saborskom Odboru, prva prilika da iznese navedene primjedbe.

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o strancima


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.