Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 23.01.2020.

Sudjelovanje na 37. sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Pročelje zgrade Hrvatskog saboraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 37. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, održanoj 23. siječnja 2020. godine. Na sjednici Odbora razmatrani su Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu, Izvješće Republike Hrvatske prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava, Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2018. godinu te imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova.

U svom osvrtu na Izvješće Republike Hrvatske prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazala je na potrebu konzultacija nositelja izrade Izvješća s nacionalnim mehanizmima koji se bave problematikom obiteljskog nasilja i prava žena u svrhu izrade cjelovitog i konstruktivnog Izvješća koje će na najbolji način prikazati postignuća Republike Hrvatske na području zaštite i promicanja ljudskih prava. U tom smislu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je posebnim dopisom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na razmatranje uputila sugestije vezane uz očitovanje na preporuke u Izvješću iz područja obiteljskog nasilja te prava žena.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.