Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 15.01.2020.

Sudjelovanje na 33. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Pročelje zgrade Hrvatskog saboraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 33. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora s dnevnim redom razmatranja Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. i Izvješća o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2018. Nakon što su predstavnici Ministarstva pravosuđa i Agencije i Vijeća za elektroničke medije ukratko predstavili rad u 2018., Pravobraniteljica se uključila u raspravu. Vezano za prvu točku osvrnula se na uvjete u života u Kaznionici Lepoglava i u Kaznionici i odgojnom zavodu u Požegi, koje je osobno obišla, te za edukacije i treninge koje provodi za zatvorsko osoblje. vezano za spolno uznemiravanje na radnom mjestu (u okviru temeljnog tečaja za vježbenike/ce i službenike/ce pravosudne policije), ravnopravnost spolova (polaznike/ce temeljnog tečaja Uprave za zatvorski sustav i probaciju) te postupanje prema transrodnim osobama u zatvorskom sustavu (za voditelje i voditeljice zatvorskih Odjela tretmana i osiguranja te probacijskim službenicima i službenicama). Naglasila je kako  edukacije provodi u suradnji s Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i udrugom TransAid.

Vezano za drugu točku, Pravobraniteljica je naglasila da je izuzetno zadovoljna s uspješnom suradnjom s novim rukovodstvom i članovima/cama Vijeća za elektroničke medije te pohvaljuje njihovu inicijativu i aktivnosti vezano za istraživanja medija o izvještavanju o nasilju prema ženama i zastupljenosti žena u sportskim emisijama televizija te kampanju za veću vidljivost žena u sportu te pokretanje portala Žene i mediji. Postavila je pitanje vezano za Popis značajnih događaja čiju je izmjenu i usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o audiovizualnim medijskim uslugama preporučila još 2015., a koji još nije izmijenjen. Odgovoreno je da će isti biti svakako usklađen, ali nakon što bude donesen novi Zakon o elektroničkim medijima koji će pretpostaviti izmjenu i nekih drugih propisa.

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o radu VEM i AEM za 2018. godinu

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Iz medija:

Žene i mediji, 16.1.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.