Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 22.07.2020.

Osiguranje trajnog skloništa za žene žrtve nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Logo portala Du ListPravobraniteljica je dala izjavu za DuList povodom anonimne pritužbe o nepostojanju skloništa za žrtve obiteljskog nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pravobraniteljica je povodom pritužbe provela ispitni postupak te utvrdila kako navodi iz anonimne pritužbe o uskraćivanju prava na smještaj žrtvi obiteljskog nasilja od strane centra za socijalnu skrb svakako ukazuju na potrebu hitnog djelovanja i poduzimanja daljnjih mjera kako se ovakvi slučajevi i pritužbe više ne bi događali u praksi.

Pravobraniteljica je u svojoj izjavi pozdravila postojeće privremeno rješenje u okviru Caritasa Dubrovačke biskupije i to na području samog Dubrovnika, u jednoj od nekretnina u vlasništvu Biskupije, s kojom je sklopljen Ugovor o davanju dijelova nekretnine na korištenje. No, kako je u okviru navedenog smještaja moguće smjestiti svega četiri osobe, pravobraniteljica je naglasila kako je od izuzetne važnosti pronaći trajno rješenje koje će omogućiti pružanje usluge smještaja za veći broj korisnika/ica, pri čemu se treba voditi odredbama Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u kojima se govori o smještajnim kapacitetima skloništa, ovisno o broju stanovnika te stvarnim potrebama.

Članak, DU list, 22.7.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.