Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 30.06.2020.

Izjava za Jutarnji list o rodnom jazu u plaćama

Logo Jutarnjeg listaPravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za Jutarnji list o rodnom jazu u plaćama. Pravobraniteljica je istaknula da su muškarci u 2018. godini u Hrvatskoj prosječno mjesečno zaradili 8837 kn, a žene 7711 kn, pa je prosječni jaz u plaćama 12,74%, što je u odnosu na prethodno razdoblje niže za 0,45%.

Žene imaju manju prosječnu bruto plaću u 16 od ukupno 19 područja djelatnosti. Osobito izraženi raskoraci u plaćama prisutni su u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (27,8%), financijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja (27,6%) te djelatnosti trgovine naveliko i malo (21,7%). Ako se ti podaci dovedu u kontekst sa zastupljenošću pojedinog spola u konkretnoj djelatnosti, dolazi se do spoznaje da su u sva tri područja zastupljenije žene, uz izrazitu dominaciju u prva dva područja od 78,7%. Očite su indicije da se tzv. stakleni strop na ovim područjima manifestira u najekstremnijem obliku i uzroke ovako visokog jaza u plaćama treba potražiti u većoj zastupljenosti muškaraca nabolje plaćenim pozicijama u organizacijskoj hijerarhiji. Uzroci nejednakih plaća su višestruki, a uključuju činjenicu da žene češće rade u nepunom radnom vremenu, da rade u slabije plaćenim sektorima, da se pri napredovanju suočavaju sa staklenim stropom i češće moraju preuzimati odgovornost za obiteljske i kućanske obveze.

Članak u Jutarnjem listu, 30.6.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.