Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 18.05.2020.

Pravobraniteljica za portal Srednja.hr o diskriminaciji djevojčica u području obrazovanja

Logo portala srednja.hrNastavno na upit portala Srednja.hr, Pravobraniteljica je dala izjavu na temu diskriminacije djevojčica u području obrazovanja. Navela je da se s diskriminacijom žene počinju suočavati od najranije dobi, prvo u obitelji, a zatim u društvu. Premda je diskriminacija u sustavu obrazovanja dobrim dijelom strukturalne prirode (što je vidljivo iz nesklada spolne zastupljenosti u odgojno-obrazovnim ustanovama), također ima slučajeva izravne diskriminacije temeljem spola.

Najveća odgovornost je na učiteljima/cama i nastavnicima/ama koji/e provode najviše vremena u doticaju s učenicima/ama kroz nastavni proces. Unatoč tome što posjeduju osnovne pedagoške kompetencije, nerijetko su žrtve naučenih i generacijama prenošenih pogrešnih obrazaca ponašanja koji nisu u skladu s načelom ravnopravnosti spolova, zbog čega nenamjerno promiču rodne stereotipe i na taj način generiraju diskriminaciju. U svojoj izjavi Pravobraniteljica je navela primjere takvih postupanja. Pored navedenoga, također je problematizirala i druge izazove u području obrazovanja u odnosu na načelo ravnopravnosti spolova.

Izjava Pravobraniteljice u cijelosti je prenesena u članku: „Moderna diskriminacija djevojčica i žena: Kako nas diskriminacija prati od osnovne škole pa do fakulteta“.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.