Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 17.04.2020.

Intervju za Novi Radio Đakovo o spolnom uznemiravanju

Logo radija Novi radio ĐakovoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za emisiju „Totalno ravnopravni“ Novog radija Đakovo problematiku spolnog uznemiravanja. Objasnila je da je spolno uznemiravanje koje je neželjeno od strane osobe prema kojoj je usmjereno, uvjetovano je spolom ili je spolne prirode te takvo da vrijeđa dostojanstvo žrtve i stvara neugodno, neprijateljsko ili uvredljivo okruženje. Iako je zaštita od spolnog uznemiravanja u Republici Hrvatskoj riješena je kroz više zakona i propisa, kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o radu, Kazneni zakon, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, pravobraniteljica je objasnila razloge zbog kojih u praksi ovakav zakonodavni okvir ne nudi dovoljnu razinu zaštite žrtvama.

Pravobraniteljica se osvrnula i na višegodišnji trend značajnog porasta broja osoba koje se Pravobraniteljici pritužuju na spolno uznemiravanje kao oblika protupravnog, diskriminatornog i štetnog ponašanja utemeljenog na spolu, uglavnom u području rada i zapošljavanja. Službeni podaci MUP-a bilježe porast kaznenih djela spolnog uznemiravanja iz članka 156. Kaznenog zakona: u 2017.-26, u 2018.-49, a u 2019.-čak 59 zabilježenih slučajeva ovog kaznenog djela. Sukladno zaprimljenim pritužbama utvrđeno je da su tijekom zadnjih pet godina žene u 100% slučajeva bile žrtve spolnog uznemiravanja u sferi prekršajnog zakonodavstva. Pravobraniteljica je objasnila i postupak koji provodi nakon što pritužitelj/ica podnese prijavu, te govorila o psihičkim posljedicama spolnog uznemiravanja i preporukama koje je navela u Izvješću o radu za 2019.

Emisija Totalno ravnopravni je na rasporedu 21.4.2020. u 11:10.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.