Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 25.11.2021.

Održana sjednica Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama

Fotografija sa sjednice Nacionalnog timaPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama 25. studenoga 2021., u zagrebačkom Hotelu International održana je sjednica Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.

Na sjednici je uz ministra Alardovića, predstavnike resornih ministarstava, centara za socijalnu skrb, sudova, pravobraniteljskih institucija, nevladinih udruga i drugih uzvanika, u ime pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao njen pravni savjetnik, Nebojša Paunović.

Na sjednici su istaknuti najvažniji rezultati svih relevantnih institucija u naporima koji smjeraju ka suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i zaštite žrtava, zatim zakonodavne izmjene, praksa sudova i drugih institucija, ali i slabe karike u sustavu. Svi sudionici sjednice složili su se oko važnosti jačanja međuresorne suradnje, povećanja broja skloništa za žrtve nasilja, razvoja prevencije i edukacije, strožeg kažnjavanja i temeljitijeg pronicanja u same uzroke nasilja, odnosno u njegovu etimologiju. Navedene smjernice istaknute su kao glavni ciljevi daljnjeg razvoja sustava borbe protiv rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja. 

Savjetnik Paunović u svom je izlaganju sudionicima sjednice prenio glavna iskustva rada Pravobraniteljice u području suzbijanja rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja, praksu rada, glavne trendove te preporuke Pravobraniteljice za unaprjeđenje sustava borbe protiv rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja.

Savjetnik Paunović posebno je pohvalio ulogu i napredak policije u području borbe protiv obiteljskog nasilja ali istaknuo problem višegodišnjeg trenda porasta slučajeva obiteljskog nasilja u području kazneno-pravne zaštite, a smanjenje onog iz područja prekršajno-pravne zaštite. Naveo je kako takav trend upućuje na zaključak da naš sustav borbe protiv nasilja prema ženama i u obitelji dugoročno zapravo odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja dok situacija ne eskalira i pređe u sferu kaznenog zakonodavstva, a onda je nasilje više nemoguće trpjeti ili kriti jer su posljedice najčešće tragične. Navedeni fenomen, pojasnio je savjetnik Paunović, posljedica je, između ostalog, kroničnog nedostatka sustavne edukacije, nepostojanja učinkovitih mjera prevencije nasilja izvan pravosudnog sustava i nedovoljnog ulaganja u programe dugotrajne i kvalitetne resocijalizacije počinitelja, kao i činjenice da se prevenciju svodi na skoro isključivo novčano ili uvjetno prekršajno kažnjavanje obiteljskih nasilnika bez jasne zakonodavne i obrazovne strategije sprječavanja rodno utemeljenog nasilja. Ovakav sustav borbe protiv rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji svoje slabe točke pokazuje posebice u doba krize kao što je ova pandemijska, zaključio je savjetnik Paunović.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.