Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 24.11.2021.

Sudjelovanje na 4. Konferenciji žena s invaliditetom

U Zagrebu je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održana 4. Konferencija žena s invaliditetom s temom “Obiteljsko nasilje nad ženama s invaliditetom - izazov pokretu osoba s invaliditetom, stručnjacima i donositeljima odluka”. Konferenciju su organizirali Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH i SOIH - Mreža žena s invaliditetom u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

U okviru konferencije održana je panel rasprava na kojoj je ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala savjetnica Tajana Broz. U raspravi je istaknula da su žene s invaliditetom u riziku višestruke diskriminacije te su time i posebno ranjiva društvena skupina koju Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati kroz svoj rad, pri čemu posebno prati položaj žena s invaliditetom u području rada i zapošljavanja, obrazovanja, reproduktivnih prava i zdravlja te u području nasilja u obitelji. U 2020. godini prema podacima MUP-a prekršajnim djelom nasilja u obitelji oštećene su 124 osobe od čega je njih više od polovice bilo žena. Savjetnica Broz je istaknula i dobru praksu SOS telefona za žene s invaliditetom, kao i važnost prilagodbe i dostupnosti skloništa za žrtve nasilja u obitelji za žene s invaliditetom. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.