Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Roditeljska skrb | 24.11.2021.

Prihvaćene primjedbe Pravobraniteljice vezano uz naknadu novorođenoj djeci Grada Splita

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila se u postupak javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi novorođenoj djeci Grada Splita (Odluka) ukazavši na potencijalni problem koji se odnosi na uvjete da je (kada dijete nije rođeno u Gradu Splitu) jedan roditelj zaposlen u Splitu ili da je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnom uredu u Splitu ili da je bio zaposlen u Splitu u razdoblju unutar dvije godine do dana podnošenja zahtjeva. Naime navedeni uvjet podrazumijeva prije svega da se jedan od roditelja nalazi u sustavu rada odnosno da se vodi kao nezaposlena osoba u HZZ-u ili da je unutar dvije godine bio u sustavu rada. Međutim Pravobraniteljica je ukazala kako postoje roditelji koji se nalaze izvan sustava rada odnosno dugotrajno su nezaposleni i ne nalaze se u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a. Stoga bi takvi roditelji ostali isključeni iz prava na naknadu novorođenoj djeci. Naime, Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20) u čl.17. taksativno se navode situacije u kojima HZZ prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji. Tako se u evidenciji, između ostaloga, prestaje voditi osoba koja npr. postane redoviti student pa bi posljedično, a sukladno Nacrtu prijedloga Odluke, oba roditelja koja su studenti (a čije dijete je rođeno izvan grada Splita) bili isključeni iz prava na naknadu novorođenoj djeci.
 
S tim u vezi, iz dostavljenog Izvješća o provedenom javnom savjetovanju proizlazi kako je navedena primjedba Pravobraniteljice u cijelosti prihvaćena te se u članku 1. Odluke, kao uvjet dodaje alineja: „- roditelji redoviti učenici ili studenti“. Kao i: „Iznimno, ukoliko ni jedan od roditelja ne ispunjava jedan od propisanih uvjeta u prve tri alineje ovog stavka, a roditelji su izvan sustava rada, odnosno dugotrajno nezaposleni i ne vode se u evidenciji nezaposlenih osoba, pravo se može ostvariti ukoliko ih je Hrvatski zavod za zapošljavanje prestao voditi kao nezaposlene osobe u evidenciji sukladno točkama od 2. do 20. i točki 23. članka 17. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18 i 32/20).“ 

Pored navedenog, Pravobraniteljica je još ranije tijekom 2021. godine, postupajući po zaprimljenoj pritužbi, preporučila da se iz tadašnje Odluke ukine uvjet rođenja djeteta u Gardu Splitu, odnosno da se isti zamijeni nekim drugim uvjetom koji po svojim učincima neće biti diskriminirajući, a što je također bilo uvaženo.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.