Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 24.11.2021.

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama u Prelogu

Međunarodni dan borbe protiv nasilja PrelogRavnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova i Policijska uprava međimurska uz podršku Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a u suradnji s Vijećem za prevenciju Međimurske županije i partnera, danas su u Prelogu organizirali prigodno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.

Izvedena je predstava „Abused“, u režiji prof. Petre Radin uz scensku instalaciju akademske umjetnice Nikoline Ivezić. Nakon toga održan je okrugli stol pod nazivom „Nužni koraci u prevenciji nasilja prema ženama uz osvrt na položaj žena u romskoj zajednici“. Na okruglom stolu sudjelovala je pravobraniteljica Višnja Ljubičić.

U svom izlaganju pravobraniteljica je poseban naglasak stavila na položaj žena romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji. Romkinje su jedna od najugroženijih društvenih skupina u Hrvatskoj, izložena riziku višestruke diskriminacije. Pored lošeg socioekonomskog statusa, niske razine obrazovanja i visoke stope nezaposlenosti, jedan od problema je i rodno utemeljeno nasilje. Iskustva pojedinih Centara za socijalnu skrb svjedoče da je nasilje u obitelji rasprostranjeno i javlja se u svim oblicima (fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje). Problem predstavlja i alkoholizam jer do nasilja često dolazi pod utjecajem alkohola samih počinitelja. Zbog zatvorenosti i izoliranosti romskih naselja, odnosno nedovoljno dobre integracije romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo, procjenjuje se da je stvarno stanje po ovom pitanju lošije nego što to bilježe službeni podaci, što predstavlja dodatan razlog za zabrinutost i djelovanje.

Potrebno je raditi na osnaživanju Romkinja u javnom i privatnom životu: radi stjecanja ekonomske neovisnosti potrebno je poticati veće uključivanje Romkinja u srednje i visoko obrazovanje te u područje zapošljavanja i rada, smanjiti broj ranih brakova i maloljetničkih trudnoća i poticati ravnopravan status u odnosu na muškarce u obitelji. Doprinos u tom smislu trebale bi dati mjere u nedavno donesenom Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećem akcijskom planu. Pravobraniteljica je sudjelovala u procesu izrade tog dokumenta te su njezini prijedlozi usvojeni, među kojima i mjera „Povećati informiranost romske populacije o rodno utemeljenom nasilju“.

Iz medija:

Sjever.hr, 24.11.2021.

Emedjimurje.net, 24.11.2021.

Regionalni.com, 24.11.2021.

Sjeverni.info, 24.11.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.