Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 28.02.2020.

Pravobraniteljica o položaju žena na tržištu rada za Vukovarske novine

Scan članka u Vukovarskim novinamaU povodu Međunarodnog dana žena, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Vukovarske novine na temu položaja žena na tržištu rada. Navela je da podaci za prva 3 kvartala 2019. godine ukazuju na to da prosječni udio žena u zaposlenom stanovništvu iznosi 45,7%. Ozbiljna neravnoteža zastupljenosti muškaraca i žena i dalje prisutna u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, gdje muškarci u prosjeku čine preko 73% zaposlenika, zatim u sektoru industrije, gdje u prosjeku čine također preko 73%, te sektoru prijevoza, gdje muškarci u prosjeku čine oko 80%. Kao relativno uravnoteženim sektorima pokazuju se djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te javna uprava, obrana i obvezno socijalno osiguranje. 

Svakako je na ovom mjestu važno naglasiti i znatno slabiju poduzetničku aktivnost žena te ukazati na okolnost da svega 35% samozaposlenih osoba čine žene. Kad je u pitanju položaj žena na tržištu rada u Vukovarsko-srijemskoj županiji, većina trendova uočenih na nacionalnoj razini prisutna je i na razini Županije. Prema posljednjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku o zaposlenima u pravnim osobama po županiji, prema spolu, udio žena u ukupnom broju zaposlenih u pravnim osobama iznosio je 46,26%. Dominantan udio žena prisutan je u području trgovine na veliko i malo, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, obrazovanja, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te umjetnosti, zabave i rekreacije. Pravobraniteljica je istaknula da nepovoljan položaj žena na tržištu rada te uočene neravnoteže ukazuju na potrebu razmatranja primjene posebnih mjera u smislu Zakona o suzbijanju diskriminacije, odnosno Zakona o ravnopravnosti spolova radi neutralizacije većih neravnoteža, u čemu veliki potencijal imaju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak u Vukovarskim novinama 2.3.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.