Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 05.10.2021.

Održan sastanak o rodno utemeljenom nasilju s Lanom Bobić i Natašom Skrbić

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s aktivistkinjom Lanom Bobić te sociologinjom  Natašom Skrbić. Povod razgovora bio je rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na pitanju suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, nasilja u obitelji i femicida. Ujedno se razgovaralo i o tematici sindroma otuđenja od roditelja. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknula je da kontinuirano, sukladno svojim zakonskim ovlastima, radi na pitanjima suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, a temeljem čega daje preporuke vezano uz postupanje nadležnih institucija i ustanova. Posebno je istaknula da je potrebno uspostaviti sustav preventivnih mehanizama u vidu mogućnosti savjetovanja i informiranja, a koji će biti dostupni u svim područjima Republike Hrvatske.

Lana Bobić upoznala je Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova s iskustvima rada sa ženama žrtvama nasilja, dok je Nataša Skrbić prezentirala svoj istraživački rad vezano uz problematiku sindroma otuđenja od roditelja. U razgovoru je istaknuto oslanjanje na međunarodne i europske analize te potreba za detaljnom analizom problematike sindroma otuđenja od roditelja u Hrvatskoj.

U vezi s tematikom sindroma otuđenja od roditelja, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknula je da se radi prvenstvo o pitanju struke koja se o navedenom treba odrediti, odnosno zauzeti stajalište. Pravobraniteljica se složila kako svakako postoji i rodna dimenzija ovog problema te će u tom smislu i dalje pratiti ovu problematiku, sukladno svojim zakonskim ovlastima. Dogovorena je i daljnja suradnja, posebice u vidu postupanja po proslijeđenim pritužbama vezano uz povredu načela ravnopravnosti spolova u području roditeljske skrbi i nasilja u obitelji. Naime, Pravobraniteljica u svom radu kontinuirano prati navedena područja te kroz svoje odluke i stajališta ukazuje kako nasilje u obitelji i nad ženama predstavlja oblik spolne diskriminacije.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.