Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 01.10.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na 15. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

Dana  1. listopada 2021. godine održana je 15. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na tematsku točku: Ima li diskriminacije na temelju spola u procesu odlučivanja o ostvarenju roditeljske skrbi nad djecom?

Uz članice Odbora i zastupnike/ce Hrvatskog sabora, sjednici su prisustvovali/e predstavnici/e Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Pravobraniteljice za djecu, Poliklinike za djecu i mladež, udruga te institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ispred koje je u raspravi sudjelovao zamjenik pravobraniteljice, Kristijan Kevešević

Zamjenik pravobraniteljice je istaknuo da roditeljska skrb predstavlja složenu tematiku koja u sebi sadrži pitanja i iz područja zaštite prava djeteta i ravnopravnosti spolova, te da roditeljska skrb, prema zakonskoj definiciji, ima za svrhu zaštitu i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Izložio je zakonsku nadležnost Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te pojasnio da se najveći broj zaprimljenih pritužbi roditelja u području roditeljske skrbi odnosi na navode o nedovoljnom angažmanu centara za socijalnu skrb u cilju omogućavanja ostvarivanja osobnih kontakata te na navode o favoriziranju majki na temelju stereotipa da je majka kompetentniji roditelj za skrb i brigu o djetetu. Kod takvih pritužbi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ispituje jesu li majke i očevi ravnopravno zastupljeni u obiteljsko-pravnim odnosima te poduzimaju li centri za socijalnu skrb sve potrebne korake u cilju ostvarenja osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne stanuje, a osobito jesu li pritom vrednovali eventualnu pojavnost nasilja u obitelji. U odnosu na područje roditeljske skrbi, zamjenik pravobraniteljice je posebno istaknuo preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koje se odnose na edukacije djelatnika/ca centara za socijalnu skrb te promicanje načela ravnopravnog roditeljstva.

U odnosu na problematiku „otuđenja roditelja“, kojoj je bio posvećen dio rasprave na sjednici Odbora, zamjenik pravobraniteljice je ukazao da radi konceptu o čijoj se znanstvenoj utemeljenosti treba očitovati struka, te da se primarno radi o pitanju iz područja zaštite interesa djeteta, a pored navedenog, važna je i buduća praksa sudova koji odlučuju u postupcima za ostvarivanje roditeljske skrbi.

Iz medija:

Jutarnji list (tisak), 2.10.2021.

net.hr, 1.10.2021.

Slobodna Dalmacija, 1.10.2021.

jutarnji.hr, 1.10.2021.

tportal, 1.10.2021.

index.hr, 1.10.2021.

HRT Vijesti, 1.10.2021.

Glas Istre, 1.10.2021.

RTL, 1.10.2021.

N1info, 1.10.2021.
EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.