Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 30.09.2021.

Sastanak sa SOS Rijeka

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je putem platforme Zoom sastanak s predstavnicama SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, psihologinjom Lorenom Zec i pravnicom Ivom Čatipović, a sastanku su nazočili i zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević te savjetnici/e za pravna pitanja Nebojša Paunović i Martina Krnić.

Sastanak je održan vezano uz tematiku sindroma otuđenja od roditelja i, s tim u vezi, nadležnosti Pravobraniteljice, koja je istaknula da se u predmetnom slučaju prvenstveno radi o pitanju struke koja se o navedenom treba odrediti, odnosno zauzeti stajalište. Pravobraniteljica se složila kako svakako postoji i rodna dimenzija ovog problema te u tom smislu će i dalje pratiti ovu problematiku, sukladno svojim zakonskim ovlastima. Dogovorena je i daljnja suradnja sa SOS Rijeka, posebice u vidu postupanja po proslijeđenim pritužbama vezano uz povredu načela ravnopravnosti spolova u području roditeljske skrbi i nasilja u obitelji. Naime, Pravobraniteljica u svom radu kontinuirano prati navedena područja te kroz svoje odluke i stajališta ukazuje kako nasilje u obitelji i nad ženama predstavlja oblik spolne diskriminacije.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.