Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama RH | 28.09.2021.

Održana edukacijska radionica na Hrvatskom vojnom učilištu

U sklopu provedbe međunarodnog projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“, u kojem Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje  kao partnerska institucija, održana je prva edukacijska radionica s temom jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i rodno uvjetovanog nasilja na kojoj je sudjelovalo 30 polaznika/ca Hrvatskog vojnog učilišta.

Radionica se provodila interaktivnom metodom učenja kako bi polaznice/i mogle/i aktivno sudjelovati i raspravljati o navedenim temama. Polaznice/i upoznate/i su s 1) preliminarnim rezultatima anketnog ispitivanja o diskriminaciji djelatnika i djelatnica OSRH u području ravnopravnosti spolova, koje je provedeno tijekom ljeta na prigodnom uzorku od 150 ispitanika/ica; 2) sustavom zaštite od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja te 3) s temom jednakih mogućnosti i ravnopravnosti spolova u širem kontekstu.

Na početku radionice uvodnu riječ održale su doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, državna tajnica MUP-a i sunositeljica projekta, te pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dok su u daljnjem tijeku radionice izlaganje održali/e Nebojša Paunović i Josip Šipić, savjetnici pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, te Anamarija Tkalčec iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI).

Edukativna radionica predstavlja jednu od glavnih aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“, koji je financiran sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država (State  Department), uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj i provodi se s ciljem podizanja svijesti i znanja o položaju žena u hrvatskoj vojsci i mirovnim misijama te važnosti njihovog ravnopravnog sudjelovanja u procesu donošenja odluka. Projekt je dobiven u sklopu prestižnog natječaja AEIF-2020 (Alumni Engagement Innovation Fund), kojeg raspisuje američka Vlada za alumne diljem svijeta, a nositelji su mu alumni u Republici Hrvatskoj - doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović (U.S. – European Security  Issue), državna tajnica MUP-a, i doc.dr.sc. Davor  Božinović (Foreign  Policy), potpredsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova. Projektni partneri su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a provedbu projekta osigurava Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Projekt je osmišljen s ciljem podizanja svijesti i znanja o položaju žena u hrvatskoj vojsci i mirovnim misijama te važnosti njihovog ravnopravnog sudjelovanja u procesu donošenja odluka, koristeći nekoliko različitih metoda: 1) analizu položaja žena u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske; 2) edukativne radionice; 3) interaktivni Forum teatar, 4) konferencijske i promotivne aktivnosti. Provedba projekta traje od rujna 2020. do listopada 2021.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.