Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj | 27.09.2021.

Predstavljanje rezultata istraživanja o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu

U sklopu međunarodnog projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj", u kojem Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje kao partnerska institucija, predstavljeni su rezultati istraživanja o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu. Predstavljanje rezultata istraživanja održano je u Novinarskom domu u Zagrebu, u sklopu kojeg je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala s izlaganjem.

Pravobraniteljica se u izlaganju osvrnula na glavne rezultate istraživanja iz rodne perspektive, koji pokazuju da su žene na radnom mjestu izloženije seksualnom uznemiravanju te zlostavljanju/uznemiravanju/mobingu, kao I diskriminaciji na temelju spola, dok su  muškarci izloženiji fizičkom nasilju. Nadalje, rezultati istraživanja upućuju na probleme nepovjerenja u sustav prijavljivanja nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, nezadovoljstva brzinom i ishodima pokrenutih postupaka, nedovoljne upućenosti u procedure vezano uz prijavljivanje, nejasnoće samih procedura te neučinkovitosti mehanizama zaštite od uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. U tom kontekstu, pravobraniteljica je istaknula kako već nekoliko godina za redom registrira povećanje broja prijava slučajeva spolnog uznemiravanja, posebice u području zapošljavanja i rada, dok je značajan skok u broju pritužbi (više od 50%) uočen tijekom 2021. godine. Osim navedenog trenda povećanog broja pritužbi, Pravobraniteljica bilježi i trend anonimnog prijavljivanja spolnog uznemiravanja te činjenicu da u strukturi pritužitelja ovoga djela žene čine 99%. Nadalje, pravobraniteljica je uz naznačene negativne trendove istaknula i s njima povezane probleme nepostojanja sveobuhvatne i stručne zakonodavne strategije koja bi zakone mijenjala na temelju višegodišnje provedenih analiza i istraživanja struke. Konačno, pravobraniteljica je zaključila kako je postojeći zakonodavni okvir i zaštita koju isti pruža žrtvama konfuzan i blagonaklon prema počiniteljima, kako u smislu zapriječenih kazni, tako i u smislu tumačenja zakonskih definicija, učinkovitosti zaštite i brzine postupanja, te da sudska praksa iz godine u godinu bilježi izrazito niske brojke sudskih postupaka zbog ove vrste diskriminatornog ponašanja, a oni pokrenuti provode se uglavnom bez potrebnog razumijevanja spolne diskriminacije, odnosno senzibiliteta za žrtve.

Uz pravobraniteljicu, na predstavljanju rezultata istraživanja sudjelovale su dr.sc. Petra Rodik i Jelena Ostojić, koje su provele istraživanje, Katarina Rumora, pravna savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), koja se osvrnula na zakonodavni okvir kojim se regulira pitanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu te Marina Ivandić (Nezavisni cestarski sindikata – NCS), voditeljica projekta, koja je moderirala predstavljanje rezultata istraživanja.

Međunarodni projekt "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj / Towards prevention and elimination of violence and harassment at workplaces in Croatia" provodi se od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022. i sufinanciran je iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda u iznosu od 95.999,80 EUR, odnosno u iznosu 87 posto od ukupne vrijednosti projekta (110.533,92 EUR). Nositelj projekta je Nezavisni cestarski sindikat, dok su pored Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova partneri u projektu i Nezavisni hrvatski sindikati.

Iz medija:

Novosti, 28.09.2021.

Žene i mediji, 28.09.2021.

HRT, 27.09.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.