Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 22.09.2021.

Gostovanje pravobraniteljice u emisiji Studio 4 povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji Studio 4 Hrvatske radiotelevizije. Pravobraniteljica je u razgovoru povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama prikazala aktualnu statistiku vezano uz nasilje nad ženama, pri čemu je navela da dolazi do brutalizacije nasilja i povećanja broja kaznenih dijela nasilja u obitelji. Također je istaknula kako ključ rješenja problema nije isključivo u mijenjanju zakonodavnog okvira već je nužna sustavna edukacija i rodno senzibilni pristup onih koji primjenjuju zakone i propise. Sagledavajući širu društvenu sliku, pravobraniteljica je ukazala i na potrebu za većom ekonomskom neovisnošću žena, političkom participacijom, ravnopravnijim obiteljskim odnosima, kao i obrazovanjem mladih za rodnu ravnopravnost.

Gostovanje pravobraniteljice može se vidjeti na platformi HRTi u okviru programa HRT4 od dana 22.09.2021. u emisiji Studio 4 emitiranoj od 14:10 do 15:00 sati (početak gostovanja je u 26 minuti).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.