Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 23.09.2021.

Sastanak s povjerenicom EK za jednakost Helenom Dalli

Dana 23. rujna 2021. godine održan je sastanak Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s povjerenicom Europske komisije za jednakost, Helenom Dalli. Na sastanku se razgovaralo o pravnom i institucionalnom okviru djelovanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao neovisnog tijela za borbu protiv diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, s naglaskom na elemente neovisnosti institucije. Također je izložen način rada Pravobraniteljice u antidiskriminacijskim postupcima i drugim aktivnostima u području ravnopravnosti spolova, s posebnim naglaskom na aktivnosti u području rodno uvjetovanog nasilja, rada i zapošljavanja, obrazovanja, reproduktivnih i seksualnih prava te prava spolnih i rodnih manjina. Nadalje, sudionice/i sastanaka osvrnuli su se i na način suradnje Pravobraniteljice s drugim nadležnim tijelima, posebno pravobraniteljskim institucijama. Konačno, istaknute su glavne aktivnosti i rezultati 4 europska projekta, kojima je Pravobraniteljica bila nositeljica u posljednjih 8 godina.

Uz pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Višnju Ljubičić, i povjerenicu EK za jednakost Helenu Dalli, na sastanku su sudjelovali/e Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice, Josip Šipić, savjetnik pravobraniteljice za programe i fondove Europske unije i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje, Silvan Agius, stručnjak u Kabinetu povjerenice nadležan za Hrvatsku, Joseph Vella, član Kabineta nadležan za odnose s Europskim vijećem, Europskim parlamentom i za vanjske odnose, Lesia Radelicki, članica Kabineta nadležna za pitanja ravnopravnosti spolova, i Maja Orel Schwarz, zamjenica voditelja Predstavništva EK u Hrvatskoj.   

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.