Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 21.09.2021.

Intervju pravobraniteljice za HRT - Radio Dubrovnik o rezultatima lokalnih izbora

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za HRT - Radio Dubrovnik o rezultatima ovogodišnjih lokalnih izbora iz perspektive ravnopravnosti spolova. Slijedom podataka utvrđenih rodnom analizom lokalnih izbora 2021. koju je nedavno izradila, Pravobraniteljica je u intervjuu dala usporedbu ovogodišnjih rezultata lokalnih izbora iz perspektive ravnopravnosti spolova s rezultatima iz prethodnih izbornih ciklusa na lokalnoj razini, istaknuvši osnovne značajke položaja žena u području političke participacije na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također se osvrnula na obveze političkih stranaka te njihovo (ne)poštivanje propisane zakonske kvote pri sastavljanju kandidacijskih lista. Istaknula je kako ostvareni rezultati, po pitanju zastupljenosti žena u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nisu u skladu s očekivanjima s obzirom na propisane normative Zakona o ravnopravnosti spolova i činjenicu da su ovo već drugi lokalni izbori na kojima se primjenjuju prekršajne sankcije za predlagatelje kandidacijskih lista koji ne poštuju spolnu kvotu. Na kraju je istaknula mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se unaprijedio položaj žena u području političke participacije. 

Snimka intervjua dostupna je na sljedećoj poveznici:

HRT - Radio Dubrovnik, 21.09.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.