Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 21.09.2021.

Sastanak s udrugom ZvoniMir

Logo udruge ZvoniMirNa marginama okruglog stola naziva: „Femicide Watch – rodno uvjetovano nasilje“ koji se održao danas u Šibeniku, pravobraniteljica se sastala i sa članicama udruge ZvoniMir iz Knina. Sastanak je održan vezano uz provedbu aktivnosti rada sa žrtvama kaznenih djela, osnaživanja istih, pratnji na sudove te općenito vezano uz suradnju s pravosuđem kao i vezano uz uspostavu novog ureda u Zadru, a u okviru Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Na navedene teme, dogovoren je i sljedeći sastanak sa pravobraniteljicom početkom listopada ove godine u Zagrebu.  


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.