Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 21.09.2021.

Okrugli stol: „Femicide watch – Rodno uvjetovano nasilje“

Zaglavlje pozivnice na okrugli stolU organizaciji Ravnateljstva policije i Policijske uprave šibensko – kninske, a uz podršku institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, danas je  povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama održan u Šibeniku u prostorijama Poduzetničkog inkubatora okrugli stol pod nazivom: „Femicide watch – Rodno uvjetovano nasilje“.

Kao izlagači sudjelovali su pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gđa Višnja Ljubičić, Predsjednica Županijskog suda u Šibeniku gđa Nives Nikolac, načelnik Policijske uprave šibensko-kninske gosp. Ivica Kostanić, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije gđa Anita Matijević, redatelj  gosp. Sergej Mioč te predstavnici/ce Udruge ZvoniMir Knin, predstavnici medija i druga zainteresirana javnost. Moderatorica okruglog stola bila je gđa. Sandra Veber, Voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije.

Program obilježavanja namijenjen je predstavnicima nadležnih državnih tijela i drugih nadležnih ustanova i institucija, predstavnicima organizacija civilnog društva i predstavnicima medija, a sa svrhom podizanja svijesti o pogubnosti obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja te potrebe međuresorne suradnje u području suzbijanja ovog izrazito štetnog društvenog fenomena.

Pravobraniteljica je u svom izlaganju iznijela pet konkretnih i posebno analiziranih slučajeva ubojstava žena od strane bliskih im muškaraca - femicida u kojima su utvrđeni određeni propusti u postupanju nadležnih tijela, a za vrijeme njihovih intervencija koje su prethodile ubojstvima. Svojim izlaganjem pravobraniteljica je ponovno skrenula pažnju nadležnim tijelima na nužnost bliske suradnje svih dionika koji sudjeluju u suzbijanju obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja te na potrebu ustrojavanja novih, ali i jačanja postojećih nacionalnih preventivnih mehanizama. Uz upozorenje da su se u desetogodišnjem razdoblju brojke prijavljenih kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji udesetostručile (sa 400 u 2009., na preko 5.000 u 2020.), Pravobraniteljica je naglasila kako bi uz uvođenje sustavne i kontinuirane edukacije na svim društvenim razinama, sveobuhvatna (i rana) prevencija nasilja, dugotrajna resocijalizacija počinitelja te kontinuirana edukacija pravosuđa trebale predstavljati temelje za unaprjeđenje našeg sustava borbe protiv obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja.

Na okruglom stolu, predstavnici MUP-a iznijeli su preliminarne statističke podatke o femicidu za petogodišnje razdoblje koji će biti dodatno zajednički analizirani kroz Femicide Watch tijelo koje je još 2017. godine osnovala Pravobraniteljica sa svrhom praćenja i analize svih slučajeva ubojstava žena. 

Iz medija:

Šibenski portal, 23.09.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.