Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OCD | 20.09.2021.

Sastanak s udrugom Domine

Prilikom posjeta Splitu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa udrugom Domine, a vezano uz aktivnosti koje se provode na razini Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u cilju edukacija koje će Pravobraniteljica provoditi sa udrugom Domine. Navedene edukacije će se održavati u cilju provedbe aktivnosti iz Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325(2000) – o ženama, miru i sigurnosti odnosno aktivnosti iz Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325(2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine koji je donijela Vlada Republike Hrvatske.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.