Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 20.09.2021.

Pravobraniteljica posjetila CZSS Split

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, posjetila je Centar za socijalnu skrb Split gdje se sastala sa ravnateljem Antom Bjaževićem i njegovim stručnim timom. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima iz nadležnosti Centra kao što su obiteljsko nasilje, smještaj žrtava u sigurnu kuću, suradnja sa županijskim timovima, edukacija djelatnika/ica, suradnja s organizacijama civilnog društva te ljudski potencijali Centra. Također raspravljalo se i o pojedinim slučajevima koji su bili u radu Centra, a po kojim pritužbama je Pravobraniteljica postupala i provodila ispitne postupke.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.