Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 17.09.2021.

Intervju pravobraniteljice za Hrvatski politički portal Objektivno.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Hrvatski politički portal Objektivno.hr. U njemu se osvrnula na problem porasta nasilja u obitelji kaznene prirode, istaknuvši da višegodišnji trend smanjenja broja prijavljenih počinitelja i broja žrtava obiteljskog nasilja u području prekršajno-pravne zaštite, uz višegodišnji i kontinuirani porast slučajeva u području kazneno-pravne zaštite, upućuje na zaključak da naš sustav borbe protiv nasilja prema ženama i u obitelji dugoročno zapravo odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja, dok situacija ne eskalira i pređe u sferu kaznenog zakonodavstva, što znači da ovakav prekršajno-pravni sustav zapravo ne ispunjava svoju preventivnu prirodu i ne nudi učinkovit i brz odgovor na nasilje, već ga brutalizira i seli iz sfere prekršajnog u sferu kaznenog zakonodavstva kao posljedicu nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja izvan pravosudnog sustava i nedovoljnog ulaganja u programe dugotrajne i kvalitetne resocijalizacije počinitelja, kao i činjenice da se prevenciju svodi na skoro isključivo novčano ili uvjetno kažnjavanje obiteljskih nasilnika. Nadalje, pravobraniteljica je komentirala i kontinuirani porast broja pritužbi koje zaprima na godišnjoj razini kao dokaz da su građani i građanke sve više svjesni/e uloge institucije Pravobraniteljice u smislu zaštite od diskriminacije na temelju spola, spolne orijentacije, bračnog i obiteljskog statusa ili trudnoće i materinstva. Također je naglasila da je probleme na koje nailazimo u području ravnopravnosti spolova moguće rješavati isključivo sinergijski, odnosno zajedničkim naporima i podrškom svih društvenih i političkih dionika, ali i kroz angažiranje građana u rješavanju tih problema. Konačno, dala je osvrt na glavne ciljeve međunarodnog projekta ”Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama”, u kojem institucija Pravobraniteljice sudjeluje u svojstvu projektnog partnera, istaknuvši kako nam trenutni pokazatelji vezani uz ravnopravnost spolova u sigurnosno-obrambenom sektoru govore da je potrebno jače integrirati rodno osjetljiv pristup miru i sigurnosti, koji uključuje uvođenje rodne ravnoteže i jačanje uloga žena.

Intervju pravobraniteljice dostupan je na sljedećoj poveznici:

Objektivno.hr, 17.09.2021.  


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.