Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Parents@Work | 14.09.2021.

Održano završno događanje u sklopu EU projekta "Parents@work - Mijenjajmo stav!"

U sklopu EU projekta „Parents@Work: changing perceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, održano je završno događanje projektnih partnera iz Republike Hrvatske. Projekt ukupne vrijednosti 172.364,16 EUR paralelno su u Republici Austriji i Republici Hrvatskoj provodili L&R Sozialforschung (L&R institut za društvena istraživanja) iz Austrije, kao nositelj projekta, te Pravobraniteljica za jednakost (Ombudsperson for Equal Treatment) iz Austrije, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Hrvatske i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, kao partnerske i podržavajuće organizacije u projektu.

Budući da je cilj projekta podići svijest javnosti o potencijalnim oblicima diskriminacije, osnažiti načelo ravnopravnosti spolova u procesu zapošljavanja te pružiti podršku tijelima za jednakost u osvještavanju o različitim aspektima diskriminacije, na završnom događanju su okupljeni predstavnici organizacija koje se u svom radu intenzivno bave zaštitom žrtava diskriminacije kako bi se predstavili rezultati istraživanja u projektu te provela rasprava o načinu poboljšanja položaja roditelja u svijetu rada.

Branka Mrzić Jagatić iz udruge Roditelji u akciji - RODA prezentirala je rezultate dosadašnjih istraživanja udruge s temom rodne jednakosti i usklađivanja privatnog i poslovnog života, dok je iskustva u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja te prepreke s kojima se majke koje su žrtve obiteljskog suočavaju u nastojanju da se zaposle i osiguraju odgovarajuću skrb za djecu izložila Iva Čatipović iz Centra za nenasilje i ljudska prava S.O.S. Rijeka.

Prof.dr.sc. Ivana Dobrotić s Pravnog fakulteta u Zagrebu predstavila je rezultate InCare projekta, s posebnim osvrtom na položaj roditelja u prekarnim poslovima te ukazala na problem otežanog pristupa korištenju roditeljskih dopusta i izloženosti diskriminatornim praksama na tržištu rada na koje se nadovezuje teret ispunjavanja tradicionalnih obveza u privatnoj sferi.

Anamarija Tkalčec i Lana Kučer iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) ukazale su da rezultati istraživanja provedenog u okviru projekta pokazuju da su najčešći uzroci diskriminacije vezani uz trudnoću, korištenje prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, korištenje bolovanja radi njege djeteta te usklađivanje privatnog i profesionalnog života, a diskriminacija se najčešće manifestira kao otkaz ugovora o radu, premještaj na lošije radno mjesto, uskrata promaknuća i druge nemogućnosti korištenja zakonskih prava.

Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević izložio je primjere postupanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova po pritužbama trudnica i roditelja na diskriminaciju u području rada te preporuke kojima je Pravobraniteljica intervenirala u cilju otklanjanja postojeće te preveniranja eventualne buduće diskriminacije u određenoj radnoj sredini. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.