Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 14.09.2021.

Prihvaćena primjedba Pravobraniteljice vezano uz Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila se u postupak javnog savjetovanja o Prijedlogu Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika (Pravilnik) te je predložila da se u poglavlju 23. Zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba, Opća prava žrtava, u st. 3. članka 170. Pravilnika, u zagradama (pored djece žrtava, žrtava kaznenog djela protiv spolne slobode, žrtava kaznenog djela trgovanja ljudima, žrtava kaznenog djela nasilja, žrtava stranaca i žrtava osoba s invaliditetom) izrijekom navedu i žrtve rodno utemeljenog nasilja kao posebna kategorija žrtava čija su prava također posebno propisana (primjerice, Istanbulskom konvencijom). Navedena primjedba je prihvaćena.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.