Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Politička participacija | 15.07.2021.

Rodna analiza lokalnih izbora 2021.

Lokalni izbori 2021. logoNa lokalnim izborima 2021. u predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrano je 27,3% žena i 72,7% muškaraca. Premda je to do sada najveći postotak izabranih žena na lokalnim izborima, u odnosu na prethodne lokalne izbore (2017.) narastao je tek za 2,9%. Udio žena od 43% među kandidatima na listama nije uspio utjecati na rodno uravnoteženiji izborni rezultat. Premda se radi o blagom pozitivnom pomaku, on nije u skladu s očekivanjima s obzirom na propisane normative Zakona o ravnopravnosti spolova. Više informacija dostupno je u privitku.

Rodna analiza lokalnih izbora 2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.