Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj | 07.09.2021.

Partnerski sastanak na međunarodnom projektu protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

U prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao partnerice projekta, održan je sastanak s predstavnicama Nezavisnog cestarskog sindikata i Nezavisnih hrvatskih sindikata u sklopu provedbe međunarodnog projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj / Towards prevention and elimination of violence and harassment at workplaces in Croatia". Na sastanku se razgovaralo o preliminarnim zaključcima istraživanja o iskustvima nasilja na radnom mjestu te aktivnostima vezanim uz službeno predstavljanje navedenih rezultata. Također, dogovorili su se daljnji koraci vezani uz nadolazeće projektne aktivnosti, posebice uz edukacijske aktivnosti, izradu prijedloga izmjena zakonodavnog okvira, smjernica za kolektivno pregovaranje i odredbe kolektivnih ugovora, kao i protokola za prevenciju, postupanje i kažnjavanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu. Na sastanku su sudjelovale Marina Ivanić (voditeljica projekta, Nezavisni cestarski sindikat) i Katarina Rumora (pravna savjetnica, Nezavisni hrvatski sindikati) te Josip Šipić (savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova).

Projekt je sufinanciran iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 110.533,92 EUR.

Cilj projekta je ojačati kapacitete partnerskih sindikata za sudjelovanje u bipartitnom i tripartitnom socijalnom dijalogu kroz uspostavu novih,  ali i unaprjeđenje postojećih struktura radničkog predstavljanja u domeni zaštite na radu i rodne ravnopravnosti, te kroz izradu i zagovaranje implementacije standarda na radnim mjestima s ciljem eliminiranja nasilja i uznemiravanja te općeg poboljšanja uvjeta rada.

Projektne aktivnosti sadrže provedbu istraživanja o raširenosti nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima, koje je provedeno u suradnji sa zainteresiranim sindikatima udruženima u Nezavisne hrvatske sindikate, izradu prijedloga izmjena zakonodavnog okvira te prijedloga smjernica za kolektivne ugovore, kao i izradu protokola i mjera za prevenciju, nadzor i sankcioniranje nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima. Projekt predviđa programe edukacije radnika i radnica, članova i članica sindikata te predstavnika i predstavnica poslodavaca o temi nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se ono eliminiralo te pokretanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga s ciljem implementacije predloženih mjera. 

Kroz edukacije i sindikalno organiziranje projekt će doprinijeti stvaranju novih struktura radničkog predstavljanja (npr. odbora žena i povjereništava zaštite na radu ondje gdje takve strukture još ne postoje) te potaknuti razvoj postojećih struktura radničkog predstavljanja. Provedbom kampanje o potrebi stvaranja radne okoline bez nasilja i uznemiravanja te promocijom mjera za suzbijanje nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu promovirat će se važnost sindikalnog organiziranja kod šire javnosti, a posebice kod žena.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.