Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 07.09.2021.

Intervju Pravobraniteljice za 24 sata

 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za dnevnik 24 sata u kojem se osvrnula na trenutno stanje po pitanju ravnopravnosti spolova te glavne prepreke I poteškoće s kojima se žene suočavaju u različitim područjima života i djelovanja. Naznačila je kako tradicionalna patrijarhalna podjela rodnih uloga, koja ima utjecaj i na žene i na muškarce, predstavlja glavnu prepreku i izvor ograničenja ženama u različitim životnim područjima. Istaknula je da su dosadašnja postignuća u području ravnopravnosti spolova ugrožena pandemijom bolesti COVID-19, posebice kada je riječ o rodno uvjetovanom nasilju, neravnopravnosti žena na tržištu rada, neplaćenom radu žena u kućanstvu i obitelji, kao i po pitanju seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja. Također je komentirala članak Slobodne Dalmacije o ženi koja se nekad bavila prostitucijom, ocijenivši ga primjerom patrijarhalnog diskursa u kojem se moralno osuđuje isključivo žene. Pravobraniteljica je zaključila da je napredak u području ravnopravnosti spolova vidljiv, no i dalje spor te u trenutnim okolnostima pandemije bolesti COVID-19 i ugrožen, zbog čega je potrebno raditi na njegovom očuvanju i ubrzanju, ponajprije kroz povećanje društvene osviještenosti o rodnoj diskriminaciji i rodnim stereotipima. 

Intervju je dostupan u tiskanom i online izdanju na sljedećim poveznicama:

24 sata, 07.09.2021. (tisak)

24 sata, 07.09.2021. (online) 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.