Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA DOGAĐANJA | 31.08.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na završnoj konferenciji projekta #mimožemojednako

U okviru projekta „#Mi možemo jednako - Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama“, dana 31. kolovoza 2021.g. održana je završna konferencija projekta. Svojim uvodnim obraćanjem konferenciju su otvorili Dijana Kobas Dešković, predsjednica Instituta Zaposlena mama, Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Darko Koren, potpredsjednik Hrvatske zajednice županija te Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. 

Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja na temu „Rodni stereotipi i rodne uloge - stavovi, percepcija i iskustva djece i adolescenata“ te programi edukacija i radionica, dok je na završetku konferencije prezentirana galerija učeničkih radova na temu ravnopravnosti spolova i stereotipa.

Zamjenik pravobraniteljice je u svojem obraćanju istaknuo da će današnja mladež u skoroj budućnosti predstavljati jedan od faktora o kojem će ovisiti u kojoj mjeri će ravnopravnost spolova biti dio naše društvene zbilja te da je, stoga, prepoznavanje opsega prisutnosti rodnih predrasuda od iznimne važnosti. Ukazao je da su pojave poput niskog udjela očeva u strukturi korisnika rodiljnog i roditeljskog dopusta, slabije zastupljenosti žena u tradicionalno muškim zanimanjima, staklenog stropa, jaza u plaćama i mirovinama i rodno utemeljenog nasilja dobrim dijelom rezultat stereotipa o ulogama muškaraca i žena u društvu, te da je pandemija dodatno produbila postojeće razlike i nejednakosti.

Nadalje, ukazao je da je za očekivati da će rezultati istraživanja pokazati da su tradicionalne rodne uloge još uvijek prisutne te da će u tom smislu korespondirati s rezultatima istraživanja koje je provedeno s učenicima/ama u projektu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“.

Zaključno, istaknuo je da je potrebno staviti naglasak na uklanjanje predrasuda među mladima te da se nada da će edukativni programi razvijeni u ovom projektu biti široko prihvaćeni od strane škola. 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.