Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 10.01.2020.

Komentar slučaja seksualnog uznemiravanja policajke

Logo Pravobraniteljice za ravnopravnost spolovaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Jutarnji list slučaj spolnog uznemiravanja policajke od strane njezinog šefa. Iako se dogodio prije četiri godine, donesena je presuda Općinskog suda u Vukovaru kojom se okrivljeni oslobađa optužbi, a kao razlog se navodi da se spolno uznemiravanje dogodilo „samo“ jednom. Pravobraniteljica je napomenula da ne može komentirati pojedinačne sudske odluke, ali je rekla da je već odranije upoznata sa stajalištem sudske prakse prema kojem je za počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja potrebno da se radnja kojom se ostvaruju njegova obilježja ponovi. Međutim, zakonska definicija kaznenog djela spolnog uznemiravanja ničim ne sugerira ponavljanje djela kao uvjet kažnjavanja počinitelja.

Sudska praksa treba ići u pravcu shvaćanja da i sama kriminalna količina pojedinačne radnje može u stvarnosti imati takvu težinu da opravdava kvalifikaciju događaja kao kaznenog djela spolnog uznemiravanja, kao što je praksa zauzela stajalište kod kaznenog djela nasilja u obitelji. U protivnom žrtvi se ne daje ohrabrujuća poruka, već se njeno povjerenje u sustav zaštite od nasilja podriva, što je osobito problematično u području zaštite spolnih sloboda. Pravobraniteljica je podsjetila da su početkom ove godine stupile na snagu izmjene Kaznenog zakona kojima je predviđena kazna za spolno uznemiravanje povećana s jedne na dvije godine zatvora, čime je zakonodavac poslao jasnu poruku da je takvo ponašanje potrebno strože kažnjavati.

Izjavu prenijeli:

Jutarnji list, 9.1.2020.

Tportal, 10.1.2020.

Dnevnik.hr, 10.1.2020.

Šibenski Slobodna Dalmacija, 10.1.2020.

Al Jazeera, 11.1.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.