Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 26.08.2021.

Sastanak s direktoricom finskog Centra za ljudska prava Sirpom Rautio i Lorom Vidović

U okviru provedbe projekta „National human rights structures in selected European countries - A comparative analysis“, u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s direktoricom finskog Centra za ljudska prava Sirpom Rautio i autoricom projekta Lorom Vidović.

Projekt „National human rights structures in selected European countries - A comparative analysis“ usmjeren je na komparativnu analizu struktura institucija za zaštitu ljudskih prava u odabranim zemljama (Hrvatska, Poljska, Norveška, Njemačka i Finska) radi stjecanja dubljeg uvida u okvire njihovog djelovanja, organizacijsku strukturu, prednosti i izazove, posebno u pogledu njihove neovisnosti i djelotvornosti.

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević opisao je pravni i institucionalni okvir djelovanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao neovisnog tijela za borbu protiv diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, naglasio elemente neovisnosti institucije te izložio postupanje u antidiskriminacijskim postupcima i način suradnje s drugim nadležnim tijelima, posebno s pravobraniteljskim institucijama u slučajevima pritužbi na višestruku diskriminaciju u kojima se preklapaju diskriminacijske osnove.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.