Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 16.08.2021.

Javno priopćenje povodom novih slučajeva izraza netrpeljivosti prema spolnim i rodnim manjinama

Potaknuta nedavnim medijskim napisima o slučajevima ispoljavanja netrpeljivosti prema pripadnicima/ama spolnih i rodnih manjina u Zagrebu i Korčuli, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ovim putem opetovano izražava osudu svakog oblika diskriminacije osoba zbog njihove spolne orijentacije ili rodnog identiteta.

Pravobraniteljica podsjeća da jamstvo sigurnosti LGBTIQ osoba te izgradnja društava koja su uključiva za LGBTIQ osobe predstavljaju dva od četiri stupa Strategije Europske komisije o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020.–2025. Prema istraživanju Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) pod nazivom A long way to go for LGBTI equality, objavljenom u svibnju 2020. godine, Republika Hrvatska spada u skupinu od nekoliko zemalja u kojima je preko 40% ispitanika/ca iskazalo da izbjegavaju određene lokacije radi straha od nasilja zbog svoje pripadnosti spolnim i rodnim manjinama. Budući da su žrtve u medijima opisanih napada strani državljani/ke koji/e su boravili u Republici Hrvatskoj, ovakvi slučajevi u svijet šalju lošu sliku o stanju sigurnosti i prihvaćanju raznolikosti u Republici Hrvatskoj te narušavanju njen turistički ugled.

Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije zabranjeno je uznemiravanje po osnovi spolne orijentacije, dok je Kaznenim zakonom određeno da kazneno djelo počinjeno zbog spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe predstavlja zločin iz mržnje koji podrazumijeva teže kažnjavanje ili se u postupku tretira kao otegotna okolnost.

Stoga, Pravobraniteljica ovim putem potiče žrtve uznemiravanja ili kaznenih djela počinjenih po osnovi spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta da djela prijave policiji ili državnom odvjetništvu te ukazuje da, prema Protokolu o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, tijela nadležna za progon zločina iz mržnje postupaju žurno i prate slučajeve s osobitom pozornošću. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.