Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 04.08.2021.

Videografike o položaju Romkinja u okviru projekta o uključivanju Roma u hrvatsko društvo

Projekt Uključivanje Roma: ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA IUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (ULJPPNM) objavio je dvije videografike posvećene položaju romske nacionalne manjine u Hrvatskoj u cilju senzibilizacije javnosti o poteškoćama s kojima se Romkinje i Romi susreću u hrvatskom društvu.

Videografike se baziraju na recentno izdanim stručnim studijama ULJPPNM-a, a izrađene su u okviru projekta „Uključivanje Roma: ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ULJPPNM ga provodi od ožujka 2019.

Romkinje su jedna od najugroženijih društvenih skupina u Hrvatskoj, izložene su riziku višestruke diskriminacije te većinom žive u teškim uvjetima. Stoga Pravobraniteljica podržava ovakve inicijative kojima se identificiraju ključni problemi koje je potrebno riješiti u cilju njihove emancipacije i uključivanja u hrvatsko društvo.

Videografika o položaju žena, djece i mladih dostupna je ovdje, a videografika o općenitom položaju romske nacionalne manjine u Hrvatskoj dostupna je ovdje.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.