Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NATJEČAJI | 29.07.2021.

OBAVIJEST kandidatima/kinjama o testiranju

29. srpnja 2021.

Obavijest kandidatima i kandidatkinjama koji/e su se javili/e na Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 
objavljenog dana 14. srpnja 2021., NN 80/2021 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8319511.html 

Kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/e formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni/e o svojem dolasku na testiranje (datum i sat) putem elektronske pošte i/ili telefonom jer se testiranje održava u odvojenim grupama sukladno propisanim mjerama zaštite od zaraze, i to:

1. Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, Služba za stručne poslove: 1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za područje praćenja medija 
- u srijedu 4.8.2021. s početkom u 9:00, 11:00 i 13:00 sati 

2. Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, Služba za opće poslove: 1 (jedan) administrativni/a referent/ica za uredsko poslovanje i arhivu 
- u petak 6.8.2021. s početkom u 9:00, 11:00 i 13:00 sati

Testiranje će se održati u prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, Zagreb.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). 

Pisani dio testiranja za popunjavanje radnog mjesta savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za područje praćenja medija se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH, NN 85/2010 - pročišćeni tekst i 05/2014) i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinja (Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/2008 i 69/17 i Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/2008 i 112/2012). Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje engleskog jezika.

Pisani dio testiranja za popunjavanje radnog mjesta administrativni/a referent/ica za uredsko poslovanje i arhivu se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH, NN 85/2010 - pročišćeni tekst i 05/2014) i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinja (Zakon o općem upravnom postupku - Narodne novine broj 47/09 i Uredba o uredskom poslovanju - Narodne novine broj 75/21). Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.  

Napomena
Testiranje će se održati sukladno epidemiološkim mjerama.
Kandidati/kinje na testiranje moraju pristupiti sa zaštitnim maskama.
Napominjemo da kandidati/kinje s povišenom tjelesnom temperaturom, kandidati/kinje koji su u samoizolaciji ili kandidati/kinje koji imaju mjeru COVID neće biti pušteni u prostoriju za testiranje.

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

  


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.