Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Parents@Work | 19.07.2021.

Održan ciklus radionica u projektu Parents@Work

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je u ciklusu online radionica koje su u razdoblju 12.-19. srpnja 2021. godine održane u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu u okviru EU projekta „Parents@Work: Mijenjajmo stav!“.

Projekt u Hrvatskoj i Austriji provode L&R – Institut za društvena istraživanja, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Pravobraniteljstvo za jednako postupanje iz Austrije i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

Radionice su organizirane za predstavnike/ce organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poslodavaca s ciljem razmjene iskustava o specifičnim situacijama pojedinih regija radi podizanja svijesti o zaposlenim roditeljima i pitanjima rodne ravnopravnosti.

Predstavnice CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Anamarija Tkalčec i Lana Kučer, prezentirale su rezultate istraživanja o stavovima poslodavaca prema temi usklađivanja radnog i obiteljskog života te o iskustvima i percepciji zaposlenika/ca o diskriminaciji ili poteškoćama koje su doživjeli/e na radnom mjestu.

Ispred ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na radionicama je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice, Kristijan Kevešević, koji je izložio zakonsku nadležnost te djelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na području zaštite roditelja od diskriminacije. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.