Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rad i zapošljavanje | 16.07.2021.

Pravobraniteljica podržala izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila se u postupak javnog savjetovanja i podržala Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, temeljem kojeg će se dodatno proširiti krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice punog radnog vremena i primati puni iznos mirovine i na korisnike obiteljske mirovine.

Naime, Pravobraniteljica je u svom mišljenju ukazala da navedeno treba prvenstveno sagledati iz perspektive osnovne svrhe mirovinskog sustava i obiteljskih mirovina koja se ogleda u ostvarivanju socijalne sigurnosti i uklanjanju socijalnih rizika za osobe starije životne dobi te članove obitelji preminulih korisnika mirovine. Prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj iznosi 2.724,78 kn, dok opća stopa rizika od siromaštva, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2019. godinu iznosi 18,3%. Prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo iznosi 32.520 kn na godišnjoj razini, što upućuje na zaključak da se svaka osoba koja živi sama, a prima prosječni mjesečni prihod manji od 2.710,00 kn, nalazi u riziku od siromaštva.

Uvođenje predloženih zakonskih izmjena ima svoje opravdanje u poboljšanju socijalne sigurnosti članova obitelji preminulog korisnika, koji vrlo često od tog trenutka postaju jedini članovi kućanstva i dospijevaju u situaciju povećanog rizika od siromaštva. Navedeno se posebno odnosi na žene koje čine jednočlano kućanstvo, s obzirom da stopa rizika od siromaštva za tu ranjivu skupinu iznosi čak 33,6%. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz travnja 2021., žene čine udio od 93% korisnica obiteljskih mirovina.

Prag rizika od siromaštva Pravobraniteljica utvrđuje isključivo na temelju dostupnih podataka i procjena Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se istima koristi u svrhu istraživanja položaja žena i muškaraca s obzirom na njihova primanja, te se već niz godina pokazuje da su žene koje čine tzv. jednočlano kućanstvo, promatrajući društvo u cijelosti, u najvećem riziku od siromaštva, a postoje jasne indicije da taj rizik raste s povećanjem njihove životne dobi.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Hrvatski sabor je donio 15.7.2021. godine. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.