Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 08.07.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice na 13. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

U prostorijama Hrvatskog sabora, dana 8. srpnja 2021. godine, održana  je 13. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj je raspravljano o stajalištu Republike Hrvatske o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sjednici je prisustvovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice, koji je u raspravi iznio stajalište da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržava inicijativu za povećanje transparentnosti u prijedlogu Direktive, ali da iz perspektive tijela za jednakost postoji potreba za preciznijim definiranjem pojedinih odredaba. Među važnijim pitanjima u tom smislu, istaknuo je da zadržavanje tajnosti podataka o plaći u odnosu na stranke u postupku nije u skladu s konceptom antidiskriminacijskog ispitnog postupka, zatim da nisu dovoljno jasni kriteriji za delegiranje nadležnosti između tijela za jednakost i socijalnih partnera, te da pojedine nove očekivane ovlasti tijela za jednakost, poput sudjelovanja u sudskim ili upravnim postupcima u ime radnika/ca, iziskuju izmjene postojećeg zakonskog okvira.

Zaključno, Odbor za ravnopravnost spolova je većinom glasova prihvatio stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.