Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA DOGAĐANJA | 05.07.2021.

Sudjelovanje na predstavljanju rezultata o transparentnosti proračuna JLP(R)S

U organizaciji Instituta za javne financije, održano je virtualno predstavljanje rezultata sedmog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti županija, gradova i općina u razdoblju studeni 2020. - travanj 2021. Cilj navedenog istraživanja bilo je potaknuti pravovremeno objavljivanje ključnih proračunskih dokumenata te omogućiti građanima sudjelovanje u donošenju odluka o prikupljanju i raspodjeli proračunskih sredstava. Naime, proračunska transparentnost JLP(R)S je osnovni preduvjet za konstruktivnu participaciju građana u proračunskom procesu. Iako predmet istraživanja nije bio sadržaj proračuna, savjetnica Pravobraniteljice, Martina Krnić, u raspravi je ukazala na važnost rodne osviještenosti proračuna, odnosno potrebe uvođenja rodno osjetljivog proračuna koji se definira kao uvođenje rodno osviještene politike u proračunske procese. Jedan od preduvjeta navedenog je analiza proračuna s rodne perspektive, što podrazumijeva iskazivanje svih relevantnih statističkih podataka po spolu. Području rodno osjetljivog proračuna Pravobraniteljica kontinuirano posvećuje pažnju u svom radu te se jedna od preporuka Pravobraniteljice odnosi upravo na potrebu poduzimanja daljnjih mjera u cilju uvođenja rodno osjetljivog proračuna, kako na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, tako i na državnoj razini. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.