Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NACIONALNI DOKUMENTI | 02.07.2021.

E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021.-2030.

E-savjetovanja logoNastavno na otvaranje javne rasprave o Nacrtu prijedloga Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021.-2030., Pravobraniteljica se uključila u e-savjetovanje i dala prijedlog u okviru svojih nadležnosti.

Pravobraniteljica je pozdravila donošenje ovog dokumenta te je predložila da se u njega integrira rodna perspektiva u vidu napomene o vođenju podataka po spolu gdje je to prikladno, a u skladu s člankom 17. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), koji glasi: 
Svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu.“ 

U cilju poštivanja načela ravnopravnosti spolova u službenoj statistici u skladu s navedenom odredbom Zakona, Pravobraniteljica je predložila da se u Strategiju, u poglavlju 5. „Strateški ciljevi službene statistike“, u okviru prioriteta 3. „Osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravodobnih službenih statističkih podataka te njihovo unaprjeđivanje“ na kraju teksta doda sljedeća rečenica: „Također će se voditi računa o potrebi vođenja podataka po spolu u onim statističkim proizvodima koji sadrže podatke o osobama, u skladu s čl. 17. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17).“

E-savjetovanje o ovom dokumentu otvoreno je do 4. srpnja 2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.