Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 01.07.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice na 12. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

Na 12. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, održanoj 1. srpnja 2021. godine u Hrvatskom saboru, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je podržala Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona te Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević se u raspravi osvrnuo na odredbe navedenih prijedloga relevantne za područje suzbijanja rodno utemeljenog nasilja te istaknuo da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova osobito podržava izmjene Kaznenog zakona koje se odnose na uvođenje progona počinitelja kaznenog djela spolnog uznemiravanja po službenoj dužnosti i proširenje kruga bliskih osoba na sadašnje ili bivše partnere, bez obzira na okolnost imaju li zajedničko kućanstvo ili djecu, a što su normativna rješenja za koja se Pravobraniteljica već niz godina zalagala u svojim izvješćima o radu.

Također, istaknuo je da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržava uvođenje novog kaznenog djela zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, s obzirom da se postojeće odredbe u Kaznenom zakonu nisu mogle na adekvatan način primijeniti na nove pojavne oblike, iako je u okviru savjetovanja predlagala pozicioniranje inkriminacije u glavu kaznenih djela protiv spolnih sloboda, zbog posljedica sličnih onima kakve doživljavaju žrtve spolnih delikata, te progon po službenoj dužnosti, smatrajući da bi se time žrtvama pružila još veća razina zaštite.

Zaključno, istaknuo je da se može očekivati da će predložene izmjene i dopune unaprijediti sustav suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, uz odgovarajuće edukacije te strožu sudsku politiku kažnjavanja. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.