Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 30.06.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice na 10. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

U Hrvatskom saboru, dana 30. lipnja 2021. godine, održana je 10. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Konačnom prijedlogu Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na sjednici je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević, koji je tijekom rasprave istaknuo da institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova podržava izmjene Kaznenog zakona koje se odnose na progon počinitelja kaznenog djela spolnog uznemiravanja po službenoj dužnosti i proširenje kruga bliskih osoba na sadašnje ili bivše partnere, bez obzira na okolnost imaju li zajedničko kućanstvo ili djecu, za što se Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zalagala već niz godina. Također, naglasio je da Pravobraniteljica podržava uvođenje novog kaznenog djela zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, iako smatra da bi još bolja zaštita bila pružena sistematizacijom djela u glavu kaznenih djela protiv spolnih sloboda, zbog posljedica koje djelo ostavlja na žrtve, te progonom po službenoj dužnosti. Također, ukazao je da se podržava i analogno proširenje kruga bliskih osoba u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

U odnosu na Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, zamjenik pravobraniteljice je istaknuo da je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmotrila zakonski prijedlog iz perspektive ravnopravnosti spolova te se uključila u savjetovanje s prijedlogom izjednačavanja dobi za žene i muškarce u kontekstu propisivanja pretpostavki presumpcije nesposobnosti za privređivanje, što je predlagatelj zakona prihvatio, te s prijedlogom da se u članove obitelji uključe životni partneri i neformalni životni partneri. S tim u vezi, zamjenik pravobraniteljice je naglasio da je ispravno tumačenje predlagatelja da, temeljem odredbe Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, životno partnerstvo ima ista prava i obveze kao i bračna zajednica u pogledu bilo koje zakonom ili podzakonskim propisom propisane obveze, prava ili povlastice, međutim, s obzirom da iz pritužbi koje Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zaprima nerijetko proizlazi da se na provedbenoj razini navedena odredba propušta uzeti u obzir, unatoč organskoj pravnoj snazi navedenog zakona, naglasio je da je prijedlog Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u tom smislu bio preventivne naravi. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.