Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NACIONALNI DOKUMENTI | 28.06.2021.

Prihvaćene primjedbe Pravobraniteljice na Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova se uključila u postupak javnog savjetovanja na Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine te su njezine primjedbe prihvaćene.

Naime iz objavljenog Izvješća o provedenom savjetovanju proizlazi slijedeće:

1. U nacrtu Strategije poljoprivrede jače će se istaknuti uloga žena u ruralnim područjima putem dopuna u uvodnom poglavlju, poglavlju o strateškoj viziji te kod provedbenih mehanizama D.4 i E.4.

2. Iako dio aktivnosti koje je predložila Pravobraniteljica nije provediv putem Strategije poljoprivrede kao krovnog strateškog dokumenta, Ministarstvo poljoprivrede navodi kako se iste mogu razmotriti na razini pojedinih mjera koje će biti razrađene u provedbenim dokumentima.

3. Ministarstvo poljoprivrede se zahvalilo na dostavljenim informacijama i statističkim podacima, koje je primilo na znanje. Pritom je Ministarstvo istaknulo kako u nacrtu Strategije poljoprivrede nisu prikazani statistički podaci za niti jedan aspekt poljoprivrednog sektora ili ruralnih prostora, iako su izradi strategije prethodile detaljne analize dostupne na poveznici https://poljoprivreda2020.hr, jer bi se time znatno opteretio sadržaj nacrta Strategije i smanjila njezina preglednost.

Pravobraniteljica kontinuirano u svom radu posvećuje pažnju položaju žena u ruralnim područjima kao skupini izloženoj riziku višestruke diskriminacije te se zalaže za njihovo sustavno osnaživanje budući da one predstavljaju značajan društveni potencijal, a što je i jedna od preporuka iz Izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.