Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Međunarodni projekti | 22.06.2021.

Odobreno završno izvješće Pravobraniteljice o provedbi EU projekta Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine

Europska komisija odobrila je završno izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o provedbi EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake  mirovine” – Širenje  opsega  implementacije  akcija  i  zakonskih  standarda  rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj, ukupne vrijednosti 414.538,79 EUR, koji se provodio od 1. listopada 2018. do 28. veljače 2021.godine.

Projekt se bavio gotovo nevidljivom temom rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama, što za posljedicu ima socijalnu i ekonomsku nesigurnost za žene te je njegov cilj bio osigurati standarde, mjere i akcije koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene.

Uz Pravobraniteljicu kao nositeljicu projekta, partneri na projektu bili su Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Institut za ravnopravnost žena i muškaraca iz Belgije, dok su projekt podržavala sljedeća državna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave te Državni zavod za statistiku.

U završnoj ocjeni provedbe projekta, Europska komisija naglasila je sljedeće:
„Riječ je o dobro osmišljenom i dobro izvršenom projektu s potencijalom za dugoročni utjecaj na ciljane skupine, prakse na tržištu rada te cjelokupno društvo u Hrvatskoj i šire. U okviru projekta posebice treba istaknuti edukacijski program i priručnik, Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine, model kolektivnog ugovora te činjenicu da je prvi put u Hrvatskoj obilježen Dan jednakih plaća."

Više informacija o projektu, aktivnostima i publikacijama može se naći na službenoj internetskoj stranici projekta http://gppg.prs.hr/

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.