Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA DOGAĐANJA | 18.06.2021.

Predstavljeno izvješće o resocijalizaciji zatvorenika/ica

Predstavljeno je izvješće „Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na resocijalizaciju zatvorenika/zatvorenica“ koje su organizirale udruge Kuća ljudskih prava Zagreb i RODA-Roditelji u akciji u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom. Predstavljano je izvješće u okviru međusektorskog sastanka ključnih dionika u resocijalizaciji počiniteljica/lja kaznenih djela. Na predstavljanju izvješća su sudjelovati predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravobraniteljstava i organizacija civilnoga društva. 

Izvještaj je nastao kao rezultat istraživanja koje je Kuća ljudskih prava Zagreb provela u okviru projekta „Moto#R – Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije“ od srpnja do prosinca 2020. godine. Cilj ovog tematskog istraživanja je doprinijeti boljem razumijevanju resocijalizacije i utjecaja resocijalizacije na osposobljavanje zatvorenika/zatvorenica na život na slobodi, kako na normativnoj razini, tako i u praksi, kao i ispitati izazove i prepreke s kojima se susreću zatvorenici i nadležna tijela u provođenju resocijalizacije. Istraživanjem se također nastojalo identificirati dobre prakse u provođenju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica s ciljem izrade analize i preporuka za unapređivanje postojeće prakse.

Savjetnica pravobraniteljice Gordana Gradinščak-Kovačević je pohvalila predstavljeno izvješće, istaknuvši dobru suradnju sa svim dionicima koji su sudjelovali u projektu, kao i da predstavljeno izvješće u pogledu spoznaja i preporuka korespondira s Izvješćem o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu, odnosno da su za preporuke i teme u predstavljenom izvješću korišteni ključni dijelovi Izvješća o radu za 2020. godinu te na taj način prepoznali ulogu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i njezin angažman za dobrobit društva.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.