Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 16.06.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na radionici ODIHR-a

U organizaciji Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) 16. lipnja 2021. godine održana je online radionica s ciljem procjene nacionalnog sustava i službi za podršku žrtava zločina iz mržnje u Hrvatskoj.

Radionica je okupila stučnjake/inje iz redova ministarstava, državnog odvjetništva, ureda Vlade Republike Hrvatske, neovisnih institucija, akademske zajednice te organizacija civilnog društva koji su tijekom radionice analizirali postojeći sustav te identificirali moguća područja unaprjeđenja koje, između ostalog, podrazumijeva kontinuiranu stručnu edukaciju tijela kaznenog progona, kvalitetnu međuresornu suradnju, informiranje žrtava o pravima, razvijanje specifičnih kompetencija organizacija civilnog društva u postojećoj mreži podrške žrtava kaznenih djela te kontinuirane kampanje usmjerene na podizanje društvene svijesti o štetnosti zločina iz mržnje.

Predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević, zamjenik pravobranitelje, istaknuo je da pružanje odgovarajuće podrške žrtvama zločina iz mržnje započinje pravilnim prepoznavanjem djela kao zločina iz mržnje, što je temeljni element učinkovite istrage. S obzirom da je riječ o kaznenim djelima koja su usmjerena na identitet osobe, ukazao je da takva djela sadrže u sebi poruku koja je, osim primarnoj žrtvi, posredno upućena cijeloj zajednici koju obilježava napadnuti identitet. Stoga je, pored specijalizacije službi i organizacija za pružanje podrške žrtvama, u kontekstu šire zaštite od zločina iz mržnje, vrlo važna i uloga medija te šire društvene zajednice u osudi zločina iz mržnje.

Radionica je provedena u sklopu projekta Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support (EStAR) koji za cilj ima razviti mehanizme za poboljšanje zaštite i kvalitete usluga za žrtve zločina iz mržnje te razviti kompetencije stručnjaka iz područja kaznenog prava i stručnjaka za podršku žrtvama, a provode ga Ured za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) i njemačka organizacija VBRG. Više informacija o projektu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.osce.org/odihr/hate-crime-victim-support 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.