Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 17.06.2021.

Posjet Pravobraniteljice sigurnoj kući „Novi početak“ u Krapini

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, i voditeljica Službe za opće poslove, Mladenka Morović, u sklopu službenog posjeta Krapini posjetile su Dom za žrtve obiteljskog nasilja, sigurna kuća „Novi početak“, kroz koji ih je provela Martina Gregurović Šanjug, v.d. voditeljice Doma i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade u Krapinsko-zagorskoj županiji. Tijekom posjeta razgovaralo se o radu skloništa u uvjetima bolesti COVID-19 te redovnom financiranju skloništa od strane države i lokalne zajednice. Pravobraniteljica je razgovarala s korisnicama o njihovim iskustvima s državnim tijelima za provedbu Protokola o zaštiti žrtava nasilja u obitelji. Dogovorena je neposredna suradnja s Pravobraniteljicom glede ispitivanja pojedinačnih slučajeva nasilja u obitelji korisnica sigurne kuće. Sigurna kuća je na području Krapinsko-zagorske županije počela s radom u prosincu 2020. godine. Nedavno je potpisan Ugovor o financijskoj potpori uređenju skloništa za žrtve nasilja između Vlade RH i Krapinsko-zagorske županije na temelju kojega će se izgraditi i novo sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Riječ je o ugovorima sufinanciranim iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.