Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 16.06.2021.

Sudjelovanje Pravobraniteljice na 10. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

Na 10. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, održanoj 16. lipnja 2021. godine, predstavnice Svjetske banke Valerie Morrica i Nga Nguyen izložile su rezultate ankete o učinku epidemije bolesti COVID-19 na žene u Hrvatskoj. Riječ je o analizi Svjetske banke koja je provedena kroz kvantitativno istraživanje na uzorku od 500 žena, zatim kroz kvalitativno istraživanje u javnom i privatnom sektoru i s organizacijama civilnog društva te kroz anketiranje kućanstava.

Rezultati istraživanja pokazuju da su negativne posljedice pandemije osobito pogodile žene na tržištu rada, posebno žene nižih stručnih kvalifikacija i žene u ruralnim područjima. Rezultati ukazuju na okolnosti da su tijekom prvog vala epidemije jedna od pet žena te jedan od sedam muškaraca ostali bez zaposlenja. 76% žena i 67% muškaraca ukazuje na nedostatnu novčanu štednju, a žene su općenito manje optimistične u pogledu poboljšanja situacije u narednom razdoblju.

Pored toga, preko tri četvrtine žena iskazuje da je tijekom epidemije u cijelosti ili pretežito preuzelo obvezu brige za kućanstvo i školske obveze djece, a ukazano je i na veću izloženost žena poteškoćama vezanima uz mentalno zdravlje.

Nadalje, istraživanje ukazuje da je nakon proteka prvog vala epidemije došlo do smanjenja razlike po spolu u pogledu negativnih posljedica pandemije na zaposlenost, što se tumači kao rezultat adaptacije poslodavaca na nove uvjete poslovanja.

Kao ključne mjere oporavka, istraživanje Svjetske banke ističe aktivnu orijentiranost politike zapošljavanja na žene i mlade, uklanjanje ograničenja i prepreka za zapošljavanje i samozapošljavanje žena te suzbijanje rodno utemeljenog nasilja i pružanje odgovarajuće podrške žrtvama.

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević pohvalio je prezentirano istraživanje Svjetske banke, istaknuvši da ono u pogledu spoznaja i preporuka korespondira s Izvješćem o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu. Također, ukazao je da podaci o registriranoj nezaposlenosti u 2021. godini ukazuju da epidemija bolesti COVID-19 i dalje ostavlja posljedice na tržište rada, osobito u odnosu na žene koje su zaposlene na određeno vrijeme.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.